Hypertextová učebnice Afektivní poruchy - poruchy nálady Manická epizoda

U nemocných v hypomanii nebo manii je často popisována zvýšená aktivita a zvýšená sexuální apetence, rovněž i lehkomyslnost v navazování intimních vztahů. Platí to zejména pro hypománii, protože v plně rozvinuté manické epizodě je pro nemocného charakteristické, že není schopen dokončit žádnou aktivitu pro přemíru nápadů a impulzů. Na druhé straně jiné klinické studie uvádějí, že hypersexualita se u manických pacientů nevyskytuje nijak zvláště často.

Pokud je hypomanická fáze vyjádřena jen slabě a chování pacienta nepřekračuje únosnou míru běžného chování, není třeba se sexuálními projevy zabývat a také nejspíše ani pacient sám, ani jeho okolí, nepožádají lékaře o pomoc. Při rozvinutější manické symptomatice ovšem hrozí nepříjemné důsledky rizikového chování (promiskuita, viktimizace i sexuálně přenosné nemoci).