Hypertextová učebnice Afektivní poruchy - poruchy nálady Depresivní porucha

Deprese je jedním z nejčastějších psychických problémů vůbec – dle statistik se objeví alespoň jedenkrát v životě u každého pátého člověka. Projevuje se jako stav spojený s nadměrným smutkem, pokleslou náladou, ztrátou zájmu o koníčky i společenský život, únavou, nerozhodností, nízkou sebedůvěrou, poruchami spánku a nezájmem o sexuální život. Lidé postižení depresí v pravém slova smyslu trpí. V rámci autoakuzací (pocitů viny) mohou pacienti sdělovat i často nevýznamné sexuální prohřešky ze svého života (masturbace, nevěra) s tím, že si za to zaslouží trpět.

Intimita – od důvěrných sdělení po tělesnou lásku – je onemocněním pozvolna devastována. Lidem trpícím depresí chybí energie k udržování intimních a láskyplných vztahů, takže může docházet i k jejich narušení. K posílení této neradostné situace může přispět i to, že nemocní často přenášejí své utrpení a bolest, základní příznaky depresivního onemocnění, na své nejbližší okolí. Partner se tak může stát buď objektem k odreagování negativních pocitů, nebo se na něm nemocný může stát extrémně závislým.

Navázání nového vztahu vyžaduje určitou dávku energie a zdravého sebevědomí, tedy vlastností, které se depresivnímu jedinci nedostávají. Navíc neschopnost radovat se z příjemných aktivit běžného života vede ke společenské izolaci a z ní vyplývající nemožnosti potkávat jiné osoby.