Hypertextová učebnice Afektivní poruchy - poruchy nálady Bipolární afektivní porucha

Onemocnění, kde dochází k výskytu depresivních amanických epizod, postihuje asi jedno procento populace. V depresivních fázích je v popředí především útlum sexuality, v hypomanických fázích pacient „rozkvétá“, jeví zvýšený zájem o sexuální život i další příjemné aktivity. Problematická bývá varianta rychlého cyklování, kdy v podstatě nedochází mezi jednotlivými fázemi k remisi, pacient špatně spolupracuje při léčbě a je vysoce ohrožen svým rizikovým chováním.