Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Průběh a prognóza

Jde o poruchy trvalé, které se častěji zhoršují, ke zlepšení dochází jen vzácně. Vyznačují se sníženou tolerancí k psychické a fyzické zátěži. Dochází u nich k určitým výkyvům vyvolaných nepříznivými vnějšími (partnerské problémy, pracovní problémy) nebo vnitřními (tělesné onemocnění, přechod do dalšího generačního období) faktory. Mluvíme o obdobích kompenzace nebo dekompenzace stavu.