Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Poruchy osobnosti a stomatologická praxe

Jak bylo zmíněno výše, tato diagnostická skupina je velmi různorodá. Pravidla jednání s různými typy osobnosti byla popsána v této kapitole a v ordinaci zubního lékaře se nikterak neliší od jiných specializací.