Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Epidemiologie

Poruchy osobnosti jsou relativně časté v běžné populaci.Vyskytují se ve stejném poměru u mužů i žen. V rodinách postižených nacházíme častěji duševní poruchy. Podíl osob s poruchou osobnosti ve všeobecné ambulantní péči se odhaduje mezi 20-30%. Mezi ambulantními psychiatrickými pacienty je 30-50% těchto osob a kolem 15% hospitalizovaných pacientů přichází do psychiatrických zařízení pro problémy primárně související s jejich poruchou osobnosti.