Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Projevy organických duševních poruch v ordinaci zubního lékaře

Většina starších nemocných se v iniciální fázi demenci snaží své problémy společensky kamuflovat. Proto je vždy ku prospěchu staršímu nemocnému vše důkladně a opakovaně vysvětlit. U demencí může být problematické dodržování základní hygieny dutiny ústní včetně používání nekvalitní protézy. Stav chrupu může velmi významně ovlivnit výživu, proto by měli zvláště osoby pečující o nemocného s demencí na tuto okolnost myslet. Bylo prokázáno, že výživa může ovlivnit průběh demence. Při komunikaci s nemocným Alzheimerovou demencí nutno mít na mysli, že se pacient pro fatické poruchy nedokáže řádně vyjádřit, příp. nerozumí našim pokynům (např. „odložte si, vypláchněte si ústa….“).