Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Etiopatogeneze

Organická duševní porucha může být primární, je-li poškozen přímo mozek, nebo sekundární, která je následkem poruch jiných orgánů. Další praktický aspekt související s etiopatogenezou, je léčitelnost a s ní logicky související reverzibilita. Léčitelné, reverzibilní organické duševní poruchy mohou být způsobené, traumatem, operabilním nádorem, infekcí, toxickými vlivy.

Alzheimerova demence

Alzheimerova demence patří k nevratným, neurodegenerativním demencím, protože u ní dochází k zániku mozkových buněk (neuronů) a příčinu tohoto jevu neznáme. Zatím je neumíme léčit, dostupnými léčebnými metodami dokážeme nemoc pouze zpomalit. Víme, že u ní dochází v CNS k produkci a akumulaci beta amyloidu (toxický fragment proteinového prekurzoru anuloidu obsahující 42 aminokyselin), což je považováno za zásadní pro patogenezu. Všechny další změny, které nacházíme při zkoumání mozku po smrti (tvorba neurofibrilárních shluků, zánětlivá reakce a zánik mozkových buněk) a funkční poruchy (oxidace a lipidová peroxidace, glutamátergní excitotoxicita) jsou považovány hlavně za důsledky tvorby a akumulace beta amyloidu. Buněčná dysfunkce a zánik neuronů vede také k neurotransmiterovému deficitu (hlavně acetylcholinu, ale také noradrenalinu a serotoninu). Snížení acetylcholinu je konzistentním nálezem, proto jeho zvýšení je v současné době používanou strategií léčby.

Vaskulární demence

Je způsobena infarkty mozku při cerebrovaskulárním onemocnění (včetně hypertenze). Demence může následovat po přechodných ischemických atakách (multiinfarktová demence) nebo náhlých cévních mozkových příhodách (CMP – vaskulární d. s akutním začátkem), někdy bývá výrazně poškozena bílá hmota mozková (subkortikální vaskulární d.).

Amnestický syndrom

Příčinou vzácného amnestického (Korsakovova) syndromu bývá postižní specifických struktur mozku při demenci Alzheimerova typu, mozkovém traumatu, encefalitidě, nebo při nedostatku vitaminu B6 (thiaminu) při chronickém alkoholismu, tento však řadíme do poruch vyvolaných užíváním alkoholu (F10).

Delirium

Delirium je nespecifický syndrom. K nejčastějším příčinám patří 1. metabolický rozvrat, 2. intoxikace a abstinenční stavy při abúzu psychoaktivních látek, 3. traumata, 4. hypoxie CNS. Hlavním neurotransmiterem, který zřejmě hraje roli při deliriu, je acetylcholin. Svědčí pro to skutečnost, že řada látek navozujících delirium vede ke snížení acetylcholinu a razantní léčba látkami s anticholinergním účinkem může vést k deliriu (z psychoaktivních látek např. amitriptylin, thioridazin).