Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Poruchy vnímání

- iluze: vzniká na základě nesprávně interpretovaného zevního podnětu ( např. místo stromu vidí člověka)
- halucinace: zevní podnět chybí, jedná se o šalebný vjem, vzniklý na chorobném podkladu, o jeho správnosti je subjekt nevývratně přesvědčen, patří k psychotickým příznakům