Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Poruchy jednání

- agitovanost (psychomotorický neklid) je neúčelné, rychlé, bezcílné jednání
- impulzivní jednání: náhlý nápad je realizován bez rozmyslu a bez emočního doprovodu, motiv je nesrozumitelný, chorobný
- zkratkové jednání: vede k cíli nejkratší cestou bez ohledu na následky, jeho motiv je pochopitelný, má emoční doprovod
- raptus je náhlé, zuřivé jednání
- ambivalence, ambitendence protikladné emoční postoje vedoucí k rozporuplnému jednání, postižený není schopen se rozhodnout
- katatonní poruchy: patří mezi ně stereotypie (opakování stejných pohybů, téhož jednání), stupor (útlum pohybových projevů), flexibilitas cerea (vosková ztuhlost, setrvávání v nastavených polohách), povelový automatismus (jednání jako robot), manýrování (provádění nápadných úkonů), grimasování (bizarní mimika)