Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Poruchy emotivity

- afekt je krátká silná emoce, patický afekt je velmi silný afekt, na jehož vrcholu se rozvine mrákotný stav
- emoční oploštělost je citová chladnost, lhostejnost
- fobie je chorobný strach z konkrétní věci nebo situace (např. klaustrofobie, arachnofobie, nosofobie…)
- anxieta (úzkost) je difusní strach, který nemá konkrétní podklad
- nálada je dlouhodobé emoční vyladění jedince, patická nálada vzniká z chorobných příčin, je zpravidla dlouhodobá a intenzivní a má podstatný vliv na jednání. Nejvíce se vyskytující jsou nálady manické (expanzivní) a depresivní