Rubrika: [900] Terapie poranění míchy

První pomoc na místě úrazu

!! není li možno poranění páteře a míchy vyloučit, jednat s poraněným tak, jakoby spinální trauma utrpěl !!

Testy výše poškození - C páteř

Výše poškození Výpadek
C 3/4 výpadek bráničního dýchání
C5 není možné pozvednout ramena
C6 při lézi kořene C6 dochází k poruše hybnosti na prvních třech prstech ruky, kterými není možno znázornit číslici 6, kromě toho není možné napřímení ruky v zápěstí (m. extenzor carpi radialis longus)
C7 při lézi kořene C7 je poškozena extenze lokte a extenze prstů (paží a rukou není možné vytvořit číslici 7)
C8 při lézi kořene C8 dochází k výpadku ohybače prstů, kterými nelze zobrazit č. 8
Th 1 nedochází k motorickému výpadku horních končetin

 Orientační vyšetření:

Nelze-li ani jediný z příznaků - tetraplegie


Dermatomy

C2 horní část krku, šíje
C4 horní část ramene
C6 palec
C7 ukazovák, prostředník
C8 prsteník, malík
Th 6 proc. xiphoideus
Th 10 pupek
L1 třísla
L3/4 koleno
L5 palec nohy
S1 prstce

Frenkelova škála

A) ztráta senzitivity i motoriky
B) zachovaná senzitivita
C) Zachovaná neužitečná motorika
D) Zachovaná i užitečná motorika
E) Normální neurologický nález
 

První pomoc v nemocnici

Indikace k urgentní operaci

Urgentní dekomprese nutná u syndromů částečného míšního poškození, zvláště při progresi neurologického postižení. Při zobrazovacím vyšetření průkaz neprůchodnosti páteřního kanálu, průkaz kostních úlomků, ploténky, hematomu komprimujícího míchu (CT, MRI).