Rubrika: [800400] Refrakterní epileptický status – možnosti neurochirurgické intervence

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
47 Implantace vagového stimulátoru z vitální indikace 0 kolektiv autorů [Lékařská fakulta Masarykovy univerzity] 27.4.2017, 15:01 27.4.2017, 15:37 27.4.2017, 15:37 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]
46 Resekční výkon u nemocného ve status epilepticus z vitální indikace 5 kolektiv autorů [Lékařská fakulta Masarykovy univerzity] 27.4.2017, 14:51 27.4.2017, 15:37 27.4.2017, 15:37 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Poznámky:

Vagová stimulace – stimulace n. vagus l. sin – paliativní technika s cílem redukce počtu a tíže farmakologicky nekontrolovatelných záchvatů, možnost stimulace on demand. Výsledek : redukce počtu záchvatů o 50–60 % může být po dvou letech stimulace očekávána u nejméně 50 % nemocných pouze s minimálními vedlejšími efekty

Mechanismus účinku: 80 % vláken n. vagus je aferentních, cestou nucleus tractus solitarii končí v nejrůznějších oddílech CNS – extenzivní rozsah působení elektrické stimulace nervus vagus (locus coeruleus, thalamus – vlevo více než vpravo, levý prefrontální kortex, postcentrální gyrus vpravo i vlevo, gyrus cinguli a inzulu vlevo, cerebellum. Výsledek vagové stimulace - desynchronizace EEG aktivity.

Literární data zabývající se problematikou akutní implantace vagového stimulátoru u nemocných s epileptickým statem : při literární rešerši (Zeiler FA, Zeiler KJ, Teitelbaum J, Gilman LM, West M. VNS pro refractory status epilepticus. Epilepsy Research 2015; 112: 100–113) – identifikováno 17 studií, z toho 10 abstraktů a 7 časopiseckých prací, popsáno 28 nemocných. Při generalizovaném epileptickém státu – VNS může zastavit až 75 %, při parciálním státu – VNS může zastavit jen 25 % – velmi omezené soubory nemocných

Vyšší četnost hemoragických komplikací u rozsáhlých resekčních výkonů u nemocných dlouhodobě na umělé plicní ventilaci s bohatou antiepileptickou medikací (trombopathie u valproátů)

Vyšší četnost infekčních komplikací - riziko infekce implantátu