Rubrika: [500500] Intradurální extramedulární tumor - komprese míchy

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
34 Tumor hrudní oblasti s útlakem míchy 4 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 10:34 15.8.2011, 8:57 15.8.2011, 8:57 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Poznámky:

Operace extrameduálního tumoru

Popis: Mícha (označena modrou šipkou) odtlačena tumorem nacházejícím se laterálně od míchy (červená šipka).