Rubrika: [400950] Trombosa žilního systému mozku

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
29 Postižení povrchového i hlubokého žilního systému mozku 7 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 10:26 18.8.2011, 7:12 18.8.2011, 7:12 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Poznámky:
Příčiny žilních trombóz mozku

Nejčastější lokalizace

Negativní prognostické faktory: časový faktor (delší doba do zahájení terapie spojena se špatným výsledkem), postižení sinus rectus, stav vědomí, věkový faktor, rychlá deteriorace stavu.

Častý výskyt u žen v šestinedělí, u disponovaných jedinců (viz rizikové faktory).

První příznak bolesti hlavy.

Mortalita dle literatury 5 - 70 %

Chirurgická terapie - heparinizace, dekompresivní kraniektomie, možnost přímého výkonu na sinus sagitalis superior, není li efekt konzervativní terapie