Rubrika: [400930] Ischémie supratentoriálně

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
28 Ischémie v povodí arteria cerebri media s expanzivně se chovající malacií 4 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 10:21 18.8.2011, 7:11 18.8.2011, 7:11 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Poznámky:

Operační obraz expanzivně se chovajícího ischemického ložiska

Popis: Operační obraz expanzivně se chovajícího ischemického ložiska: Částečná hemoragická transformace ischémie po znovuobnovení průchodnosti střední mozkové tepny vlevo, vytvořené hypodenzní změny v povodí postižené tepny s kompresí komory.

Plastika tvrdé pleny při kraniektomii

Popis: Plastika tvrdé pleny při kraniektomii: augmentační plastika tvrdé pleny periostem.