Rubrika: [400200] Subarachnoidální krvácení z aneurysmatu

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
16 Krvácení z aneurysmatu aneurysmatu arteria cerebri media 3 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 10:06 15.8.2011, 7:50 15.8.2011, 7:50 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Možnosti řešení:

Poznámky:

0 - neprasklé aneurysma
1 - asymptomatické, minimální cefalea, lehká ztuhlost šíje
2 - střední až těžká bolest hlavy, tuhá šíje, není neurologický deficit kromě postižení hlavového nervu
3 - spavý, minimální neurologický deficit
4 - sopor, střední až těžká hemiparéza, možnost časné decerebrační rigidity a vegetativní rozlada
5 - koma, cereberační rigidita, moribundní stav