Rubrika: [200100] Epidurální hematom

id název studie obrázků autor vytvořeno modifikováno schváleno schválil
1 Atypický epidurální hematom 2 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 8:32 15.8.2011, 7:22 15.8.2011, 7:22 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]
3 Epidurální hematom v temporální oblasti - typická lokalizace 4 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU] 15.6.2011, 8:38 18.8.2011, 6:40 18.8.2011, 6:40 Jan Chrastina [Neurochirurgická klinika LF MU]

 

Praktické poznámky

Fotografie

Stav po odklopení kostního laloku, rozsáhlé krevní koagulum utlačující mozkovou tkáň

 

Stav po odstranění epidurálního hematomu a hemostáze, zdroj lomná linie (označeno šipkou) přesahující oblast kraniotomie

Popis: stav po odstranění epidurálního hematomu a hemostáze, zdroj lomná linie přesahující oblast kraniotomie