Taxonomie

200 - Neurotraumatologie - kraniocerebrální poranění
200.100 - Epidurální hematom
200.200 - Progredující epidurální hematom
200.300 - Subdurální hematom
200.400 - Expanzivně se chovající kontuze mozku
200.500 - Progrese kontuzně hemoragického ložiska
200.600 - Střelná poranění lebky a mozku
200.700 - Chronický subdurální hematom
200.800 - Otevřená impresivní zlomenina
200.900 - Fraktura baze lební s pneumocefalem a likvoreou
300 - Neurotraumatologie - spinální poranění
300.100 - Spinální epidurální hematom
300.200 - Fraktura krční páteře
300.300 - Fraktura hrudní páteře
300.400 - Fraktura bederní páteře
400 - Cerebrovaskulární neurochirurgie
400.100 - Subarachnoidální krvácení (SAK) bez průkazu zdroje krvácení
400.200 - Subarachnoidální krvácení z aneurysmatu
400.300 - Subarachnoidální krvácení – ruptura aneurysmatu s provalením krve subdurálně
400.400 - Ruptura aneurysmatu s intracerebrálním hematomem
400.500 - Krvácení z aneurysmatu s hemocefalem – tamponáda komor
400.600 - Intracerebrální hematom – lobární
400.700 - Intracerebellární hematom
400.800 - Intracerebrální hematom v bazálních gangliích
400.900 - Intracerebrální hematom v thalamu
400.910 - Kmenový hematom
400.920 - Ischémie mozeček
400.930 - Ischémie supratentoriálně
400.950 - Trombosa žilního systému mozku
500 - Neuroonkologie
500.100 - Tumor temporálně s tentoriální herniací
500.200 - Tumor frontálního laloku s masivním přetlakem
500.300 - Hydrocefalus
500.400 - Tumor zadní jámy lební s hydrocefalem
500.500 - Intradurální extramedulární tumor - komprese míchy
500.600 - Tumor páteře s kompresí míchy – prorůstání z okolí
500.700 - Míšní komprese progredující do obrazu transverzální léze míšní – podíl přímé komprese a míšní ischémie
600 - Zánětlivá onemocnění
600.100 - Absces mozku
600.200 - Subdurální empyem
600.300 - Spondylodiscitida
600.400 - Epidurální absces páteř
700 - Degenerativní onemocnění páteře
700.100 - Rychle progredující cervikální myelopathie
700.200 - Diskogenní syndrom caudae equinae
700.300 - Otevřené poranění periferního nervu
800 - Pooperační komplikace v neurochirurgii
800.100 - Pooperační akutní komplikace – epidurální hematom po operaci
800.200 - Pooperační akutní komplikace - intracerebrální hematom
800.300 - Pooperační akutní komplikace – expanzivně se chovající ischémie
800.400 - Refrakterní epileptický status – možnosti neurochirurgické intervence
900 - Terapie poranění míchy