Úvod

Anotace

V současné době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický pohled na urgentní stavy v neurochirurgii, se kterými se může setkat lékař nejrůznějších specializací , a které vyžadují akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují praktický pohled na základní atypické rysy klinického nebo radiologického obrazu vybraných neurochirurgických urgentních stavů, které mohou vést k diagnostickým potížím, neadekvátní volbě léčebného postupu nebo oddálení neurochirurgické konzultace. Právě tento praktický pohled postavený na ilustrativních kasuistikách doplňuje poznatky, které studenti získávají při výuce chirurgie, neurologie, urgentní medicíny a v menší míře i jiných oborů.

Akutní stavy v neurochirurgii

Autoři

doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc.
Ing. Ivo Říha
MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Barbora Musilová
MUDr. Elisabetta Maria Ursula Muttoni

Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno