E-learning 3. Software

V současnosti existuje pro analytika biomedicínských dat spousta softwarových (SW) řešení. Od jednoduchých a flexibilních skriptů z prostředí R, Matlab, Maple až po sofistikované, ale ne tak flexibilní  "click and go" nástroje (např. STATISTICA, SPSS). Prvně jmenované vyžadují trochu programování řádek po řádku, u druhých stačí schopnost pohybovat myší a dvojkliku (u všech je ale pochopitelně potřeba znalost použití statistických metod). I když každý z těchto přístupů má výhody nad tím druhým, jsou zde tendence, většinou pro "click and go" SW, umožnit uživateli jistou míru skriptování jako např. v SPSS a SAS. Na druhou stranu se někteří programátoři pokoušejí nad jednoduchým skriptovacím prostředím (příkazová řádka) vytvořit uživatelsky přívětivější prostředí v podobě GUI (grafické uživatelské prostředí).

Každý analytik má své vlastní preference, co se týká SW nástrojů, které používá, nicméně si můžete být jisti, že pro analýzu veškerých dat si nevystačíte pouze s jedním SW. Každý analytik má jeden upřednostňovaný nástroj, který používá většinu času a jeden nebo dva další pro speciální případy. Výběr hlavního SW nástroje ovlivňuje programovací úroveň analytika a doména, ze které data pocházejí.