V každém vysokopokryvném experimentu je v laboratoři aplikována řada postupných kroků vedoucích k vytvoření finálního produktu, který se stává zdrojem dat k analýze (mikročipové sklíčko s hybridizovanou DNA vzorků, 2-D gel se sérem …). Existují různé způsoby jeho vytvoření, ale všechny zahrnují některé společné kroky, které musí být provedeny, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. To platí také pro část analýzy dat experimentu. Můžeme navrhnout základní průběh analýzy dat, který je společný pro každý vysokopokryvný genomický nebo proteomický experiment. Takový postup ukazuje následující schéma. Tento postup je obvykle přizpůsoben typu experimentu a požadovaným cílům.