přihlášení
Login Jméno:
Heslo:

vyhledávání
Search

Úvod

Do sběru snímků se může zapojit každé pracoviště, které je schopné se svým technickým vybavením pořídit digitální obraz z mikroskopu v kvalitě dostačující cílům programu.
Telehematologickou pracovní stanicí se zde rozumí pracovní místo vybavené mikroskopem s optickým výstupem pro digitální kameru nebo fotoaparát a běžný počítač PC umožňující připojení daného fotoaparátu nebo kamery přes rozhraní USB nebo Firewire. Pro ukládání snímků do počítače postačí software, který je většinou součástí dodávky kamery nebo fotoaparátu (např. QuickPhotoMicro), a dále je výhodné počítač vybavit vhodným programem pro úpravy snímků, včetně jejich popisků, šipek apod. (např. volně dostupný Gimp). Pro zasílání snímků do archivu a jejich popisování postačí uživateli běžný internetový prohlížeč.

Na dosud zapojených pracovištích je využito následujících zařízení:
...

ANATOMIE

Společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
Program ANATOMIE zahrnuje vznik a využití webového archivu snímků a k němu připojených ...stanic. Archiv má svou klinickou a edukační část. V klinické části je možno komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o nezbytné údaje tak, aby byl archiv využitelný pro interaktivní výuku včetně cenné možnosti efektivního samostudia.

KONTAKT:

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz MU
schwarz@iba.muni.cz


Rubriky

010 - Head and Brain
010.010 - General
010.020 - Skull Base
010.030 - Sella Turcica
010.040 - Petrosal Bone
010.050 - Temporomandibular Joints
010.060 - Maxilla
010.070 - Mandibula
010.080 - Zygomatic Arch
010.090 - Pantomogram
010.100 - Paranasal Sinuses
010.110 - Nasal Bones
010.120 - Orbita
010.130 - Angiography Cerebral
010.140 - Angiography A. Carotis Ext.
020 - Neck
020.010 - Cervical Spine
020.020 - Sialography
020.030 - Swallowing Act
020.040 - Angiography AA. Carotides Com.
030 - Spine and Spinal Cord
030.010 - Cervical Spine
030.020 - Thoracic Spine
030.030 - Lumbar Spine
030.040 - Sacrococcygeal Spine
030.050 - Diskography
030.060 - Myelography Cervical
030.070 - Myelography Lumbar
030.080 - Angiography Spinal
040 - Chest
040.010 - Chest X-Ray
040.020 - Bronchography
040.030 - Oesophagography
050 - Heart
050.010 - Angiography Coronary
060 - Breast
060.010 - Mammography
060.020 - Ductography
070 - Abdomen
070.010 - General Erect
070.020 - General Supine - Kidneys-Ureter-Bladder
080 - Git
080.010 - Hypopharynx
080.020 - Oesophagus
080.030 - Stomach and Duodenum
080.040 - Small Intestine - Enteroclysis
080.050 - Large Bowel - Baryum Enema
080.060 - Biliary Tract - Cholangiography
080.070 - Pancreatic Duct - Pancreatography
090 - Urinary System
090.010 - General Supine Survey - Kidneys-Ureter-Bladder
090.020 - Ascending Pyelography
090.030 - Excretory Urography
090.040 - Cystography
090.050 - Urethrography
100 - Reproduction System
100.010 - Hysterosalpingography
110 - Musculoskeletal System
110.010 - Scapula
110.020 - Clavicle
110.030 - Acromioiclavicular Joint
110.040 - Glenohumeral Joint
110.050 - Humerus
110.060 - Elbow
110.070 - Forearm
110.080 - Scaphoid
110.090 - Carpus
110.100 - Metacarpus
110.110 - Hand
110.120 - Phalanges
110.130 - Thumb
110.140 - Sacroiliac Joing
110.150 - Pelvis
110.160 - Hip
110.170 - Femur
110.180 - Knee
110.190 - Patella
110.200 - Crus
110.210 - Tarsus
110.220 - Metatarsus
110.230 - Phalanges
120 - Vessels - Angiography
120.010 - Cerebral Angiography
120.020 - Angiography A. Carotis Externa
120.030 - Aortic Arch
120.040 - Upper Cavography
120.050 - Thoracic Aortography
120.060 - Bronchoarteriography
120.070 - Abdominal Aortography
120.080 - Arteriography A. Coeliaca
120.090 - Arteriography A. Mesenterica Sup.
120.100 - Arteriography of Adrenals
120.110 - Adrenals
120.120 - Arteriography of Renal Arteries
120.130 - Lower Cavography
120.140 - Retrograde Azygography
120.150 - Combined
120.160 - Retroperitoneal Venocavography
120.170 - Indirect Splenoportography
120.180 - Indirect Mesentericoportography
120.190 - Arteriography Upper Extremity
120.200 - Arteriography of Hand
120.210 - Phlebography of Upper Extremity
120.220 - Arteriography of Pelvis
120.230 - Arteriography of Lower Extremity
120.240 - Phlebography of Lower Extremity
130 - Lymphatic System