Anatomie
Bioinformatics in Genomic and Proteomic Data
Čelistní chirurgie
Cévní malformace - prázdný
Dětská onkologie
Základy dětské otorhinolaryngologie
Analýza genomických a proteomických dat
Gynekologie - archiv snímků z endoskopie a ultrazvuku
Children ORL
Telemedicína: vocabulary
Neurochirurgie
Dětská medicína
Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
Psychiatrická propedeutika
Zobrazovací metody v psychiatrii
Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
Telehematologie
Základy neuroanatomie a nervových drah